B2banner.jpg b5banph.jpg

LDMOS MMIC

集成Doherty設計,覆蓋700M-5GHz應用頻率,峰值功率6~100W; 自主28V LDMOS 工藝平臺,全國產(chǎn)供應; 產(chǎn)品性能?chē)H領(lǐng)先,已在國內外關(guān)鍵客戶(hù)大規模量產(chǎn)。

 • Min. Freq.
  1805 MHz
  2110 MHz
  2300 MHz
  2500 MHz
  3300 MHz
  3500 MHz
  4700 MHz
  4800 MHz
 • Max. Freq.
  1880 MHz
  2170 MHz
  2200 MHz
  2400 MHz
  2700 MHz
  3600 MHz
  4000 MHz
  5000 MHz
 • VDD
  28 V
 • Package
  LGA?7*7
  QFN6x6
  OMP400-8
  OMP780-16

顯示0種產(chǎn)品

產(chǎn)品型號
Min. Freq.
Max. Freq.
VDD
Pavg(dBm)
DE@Pavg
Gain(dB)
ACPR(dBc)
Test?Freq.(MHz)
MP?Status
Package
Process
H8G1819M10P 1805 MHz1880 MHz28 V30.545%28-301840MPLGA?7*7LDMOS
H9G1819M10Q 1805 MHz1880 MHz28 V3146.5%27.6-26.51805MPQFN6x6LDMOS
H9G1822M60P 1805 MHz2170 MHz28 V3528%26.5-362000MPOMP400-8LDMOS
H8G1822M100P 1805 MHz2170 MHz28 V3826.60%26.6-381805MPOMP780-16LDMOS
H8G2022M10P 2110 MHz2170 MHz28 V30.544%27-302140MPLGA?7*7LDMOS
H9G2122M10Q 2110 MHz2200 MHz28 V3145.26%29.55-24.82110MPQFN6x6LDMOS
H8G2324M10P 2300 MHz2400 MHz28 V30.543%27-302350MPLGA?7*7LDMOS
H9G2324M10Q 2300 MHz2400 MHz28 V3143.5%26.5-26.32300MPQFN6x6LDMOS
H8G2527M10P 2500 MHz2700 MHz28 V3142%26-302595MPLGA?7*7LDMOS
H9G2527M10Q 2500 MHz2700 MHz28 V3142.90%26.9-27.12500MPQFN6x6LDMOS
H8G3336M12P 3300 MHz3600 MHz28 V3235%33-303450MPLGA?7*7LDMOS
H9G3336M12Q 3300 MHz3600 MHz28 V3238%33.7-26.83300MPQFN6x6LDMOS
H8G3540M12P 3500 MHz4000 MHz28 V3230%33-303800MPLGA?7*7LDMOS
H9G4750M12P 4700 MHz5000 MHz28 V3228%34-334850MPLGA?7*7LDMOS
H9G4850M12Q 4800 MHz5000 MHz28 V3227.5%33.8-31.64800MPQFN6x6LDMOS