B2banner.jpg b5banph.jpg

GaAs

峰值功率25dBm,供電5V,覆蓋主要的通信頻段1800~5000MHz;基于全國產(chǎn)GaAs工藝,自主開(kāi)發(fā)設計,適合于預驅動(dòng)或者驅動(dòng)放大器應用。

 • Min.?Freq.
  1800 MHz
 • Max.?Freq.
  5000 MHz
 • VDD
  5 V
 • Package
  QFN3*3

顯示0種產(chǎn)品

產(chǎn)品型號
Min.?Freq.
Max.?Freq.
VDD
P-1dB(dBm)
OIP3(dBm)
Gain(dB)
MP?Status
Package
Process
HTA50P3 1800 MHz5000 MHz5 V243629QFN3*3GaAs pHEMT